Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
20-04-2017 14:15
, 603
Random walks in random environment, part 2
Dariusz Burczewski (Uniwersytet Wrocławski)
13-04-2017 10:15
, 604
The classsical rational Lax matrices versus the Yang-Baxter equation canonical solution
Anatolij K. Prykarpatski (Dept. of the Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology of Krakow)
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
24-04-2017 15:15
, 603
Równania różniczkowe cząstkowe z losowymi warunkami początkowymi
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
Kontynuacja.
26-04-2017 16:15
, 604
Some model theory of Galois actions
Piotr Kowalski

This is joint work with Özlem Beyarslan. For a fixed finitely generated group G, we consider actions of G by field automorphisms. If the theory of such generic actions is first-order axiomatizable, then we say that G-TCF exists. It is well-known that G-TCF exists if G is a free group (the theory ACFA_n), and it is also known that G-TCF exists for a finite G. On the other hand, it is also known that (Z^2)-TCF does not exist.

Using Bass-Serre theory, we give plausible axioms for G-TCF if G is virtually free. We show that in such a case, the theory G-TCF is simple if and only if G is free or finite.

20-04-2017 12:15
, 602
Sojourns of Gaussian processes
Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)
W wystąpieniu przedstawione zostanie nowe podejście do badania zagadnień związanych z analizą czasu przebywania ponad barierą przez proces gaussowski. Wystąpienie oparte jest o wspólne badania z E. Hashorvą, Z. Michną, P. Liu.
13-03-2017 16:15
, 604
Extension operators and double interval.
Grzegorz Plebanek
27-04-2017 12:20
, 606
Matematyczny model kryzysu w związku
Krzysztof Topolski
Subskrybuj Seminaria