Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
30-03-2017 14:15
, 603
Random walks in random environment
Dariusz Burczewski (Uniwersytet Wrocławski)
30-03-2017 10:15
, 604
Complete metric approximation property of q-Araki-Woods algebras
Mateusz Wasilewski (IMPAN)
We will prove that q-Araki-Woods algebras, which are constructed as a combination of two deformations of the free group factors, have the complete metric approximation property. In the proof we transfer the result from the q-Gaussian algebras (one of the deformations mentioned previously) using a certain central limit theorem and ultraproduct techniques.
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
20-03-2017 15:15
, 603
O jednakowo ciągłych rodzinach operatorów Markowa i ich ergodycznych własnościach
Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
29-03-2017 16:15
, 604
Model i jego podzbiór
Ludomir Newelski

Załóżmy, że M jest strukturą przeliczalną, zaś Q jest jej
typowo-definiowalnym podzbiorem. Kiedy struktura M jest wyznaczona
jednoznacznie przez strukturę Q? W odczycie udzielimy odpowiedzi na to
pytanie. Udowodnimy także, że tego rodzaju relatywna kategoryczność jest
dość powszechnym zjawiskiem.

30-03-2017 12:15
, 602
A convergence theorem for stationary heavy tailed sequences
Azra Tafro (University of Zagreb)
Point processes theory is a useful tool for the extremal analysis of stochastic processes. It is well known, for instance, that for an iid sequence of random variables, regular variation of the marginal distribution is equivalent to the convergence of the point process generated by the sequence towards a suitable Poisson point process. That statement then yields many asymptotic distributional properties about the original sequence. There are many extensions of this result to dependent stationary sequences and the point processes generated by them. We will give such a result for a class of weakly dependent regularly varying processes in the multivariate setting. As an application of the result, we will show the invariance principle for the so-called maximal process. This is joint work with Bojan Basrak.
13-03-2017 16:15
, 604
Extension operators and double interval.
Grzegorz Plebanek
30-03-2017 12:20
, 606
Model Coxa proporcjonalnego hazardu
Grzegorz Wyłupek