Seminars

, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
15-10-2021 15:30
, https://lu-se.zoom.us/j/65067339175
Entropy Weighted Regularisation: A General Way to Debias Regularisation Penalties
Olof Zetterqvist (University of Gothenburg/Chalmers)
Lasso and ridge regression are well established and successful models for variance reduction and, for the lasso, variable selection. However, they come with a disadvantage of an increased bias in the estimator. In this seminar, I will talk about our general method that learns individual weights for each term in the regularisation penalty (e.g. lasso or ridge) with the goal to reduce the bias. To bound the amount of freedom for the model to choose the weights, a new regularisation term, that imposes a cost for choosing small weights, is introduced. If the form of this term is chosen wisely, the apparent doubling of the number of parameters vanishes, by means of solving for the weights in terms of the parameter estimates. We show that these estimators potentially keep the original estimators’ fundamental properties and experimentally verify that this can indeed reduce bias.
, 603
Kumulanty Motzkina
Romuald Lenczewski
Przedstawiona zostanie konstrukcja kumulant nowego typu, które nazwałem kumulantami Motzkina, odpowiadające im kraty partycji oraz twierdzenie o rozkładzie kumulant wolnych na kumulanty Motzkina.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
, 602/Teams
On a porous medium equation with nonlocal pressure
Diana Stan (Universidad de Cantabria)
In this talk I will present a nonlocal version of the porous medium
equation. I will explain the existence of a class of weak solutions
and some properties of solutions like space-time decay, asymptotic
behavior for large times, speed of propagation. This is a joint work
with Juan Luis Vázquez and Félix del Teso (Universidad Autonoma de
Madrid).

Seminarium odbędzie się stacjonarnie w sali 602 w Instytucie Matematycznym
z transmisją online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a134b9d79248e41f3a3fcf68e67de2052%40thread.tacv2/1665086591110?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%223f605cf2-4741-4b58-9d48-89a636910c12%22%7d

 

26-02-2020 16:15
, 602
Amenability and definability
Krzysztof Krupiński (University of Wrocław)
The general motivation standing behind this research is to understand relationships between dynamical and model-theoretic properties of definable [topological] groups and between dynamical properties of groups of automorphisms of first order structures and model-theoretic properties of the underlying theories. More specifically, our goal is to understand model-theoretic consequences of various notions of amenability.

Among the notions of amenability that we are interested in are: definable amenability of a definable group, classical amenability of a topological group, and, more generally, [weak] definable topological amenability of a definable topological group. We also introduce and study amenable theories.

The consequences of amenability that we obtain are the appropriate versions of G-compactness: for first order theories this is the equality of Lascar strong types and Kim-Pillay strong types; for definable [topological] groups this is the equality of suitably defined connected components $G^{000}$ and $G^{00}$ of the group $G$ in question.

Among our main technical tools, of interest in its own right, is an elaboration on and strengthening of the Massicot-Wagner version of the stabilizer theorem, and also some results about measures and measure-like functions.

My series of talks will be based on my preprint “Amenability and definability” joint with Ehud Hrushovski and Anand Pillay. In the first series of talks, I will focus on the context of definable [topological] groups; the second series will be devoted to our new notion of amenable theory.
, 603
Spacery losowe w rzadkim losowym środowisku
Alicja Kołodziejska (Uniwersytet Wrocławski)
Spacer losowy w rzadkim losowym środowisku to prosty spacer na zbiorze liczb całkowitych. Środowisko, w którym się porusza, zadane jest przez losowy wybór punktów, w których prawdopodobieństwo pójścia w prawo jest również wybrane losowo; w pozostałych punktach spacer porusza się jak symetryczny spacer losowy. Podczas referatu przedstawię pokrótce dotychczasowe wyniki dotyczące tego modelu oraz opowiem o słabych twierdzeniach granicznych, jakie uzyskaliśmy w ramach wspólnej pracy z Dariuszem Buraczewskim i Piotrem Dyszewskim.
, 3.11 C-11, Politechnika Wrocławska
Some combinatorics related to the Michael space problem III
Arturo Martinez-Celis
In this talk, we will continue the construction of a Michael space from an ultrafilter. We will show the consistency of ZFC + There are no Michael Ultrafilters and we will discuss some open questions.
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminars