Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
14-11-2019 14:15
, 603
On the Model Selection Properties and Uniqueness of the Lasso and Related Estimators
Ulrike Schneider (Vienna University of Technology)
We investigate the model selection properties of the Lasso estimator in finite samples with no conditions on the regressor matrix X. We show that which covariates the Lasso estimator may potentially choose in high dimensions (where the number of explanatory variables p exceeds sample size n) depends only on X and the given penalization weights. This set of potential covariates can be determined through a geometric condition on X and may be small enough (less than or equal to n in cardinality). Related to the geometric conditions in our considerations, we also provide a necessary and sufficient condition for uniqueness of the Lasso solutions. Finally, we discuss how these results carry over to other model selection procedures such as the SLOPE
14-11-2019 10:15
, 602
V-monotoniczne centralne twierdzenie graniczne
Adrian Dacko
W referacie przypomnimy pojęcie V-monotonicznej niezależności, sformułujemy odpowiednie centralne twierdzenie graniczne oraz omówimy jego kombinatorykę. Zostanie przedstawione podejście do uzyskania rekurencji na momenty parzystego rzędu standardowego V-monotonicznego rozkładu gaussowskiego (przy pomocy odpowiednich operatorów gaussowskich określonych na tzw. ciągłej V-monotonicznej przestrzeni Focka). Z tej rekurencji, rozwiązując odpowiednie zagadnienie początkowe, na które składa się równanie różniczkowe zwyczajne typu Abela (II-go rodzaju), otrzymuje się funkcję tworzącą momenty tego rozkładu w postaci uwikłanej oraz, co za tym idzie, jego część absolutnie ciągłą (także w postaci uwikłanej).
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
28-10-2019 15:15
, 603
Large self-similar solutions to model of chemotaxis
Hiroshi Wakui (Uniwersytet Wrocławski)
13-11-2019 16:15
, 602
Model thoery of Galois actions of torsion Abelian groups
Piotr Kowalski (University of Wrocław)
This is joint work with Ozlem Beyarslan. Let $A$ be a torsion Abelian group. We give an algebraic criterium for $A$ equivalent to companionability of the theory of fields with actions of $A$ by group automorphisms, and we show that the obtained theory is simple.
14-11-2019 12:15
, 602
Perkolacja na grupach hiperbolicznych: wymiar brzegu klastra
Jan Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Bazując na odczycie L. Wanga w IM UWr z 18 IV 2019 próbuję zweryfikować pewną własność klastrów w perkolacji Bernoulliego na grupach hiperbolicznych związanych z przestrzenią hiperboliczną H³ (np. Coxeterowskich grupach odbiciowych ograniczonego wielościanu w H³). Brzeg Gromowa takiej grupy (czyli przestrzeń ,,punktów w nieskończoności'') jest homeomorfioczny ze sferą S². Pytanie jest następujące: czy brzeg klastra jest p.n. zerowymiarowym podzbiorem S², gdy prawdopodobieństwo otwierania krawędzi w perkolacji jest większe od prawdopodobieństwa krytycznego, ale mu bliskie? Staram się tego dowieść, dominując stochastycznie klaster perkolacji przez trajektorię rozgałęziającego się spaceru losowego takiego jak u Wanga i rozważając wymiar Hausdorffa brzegu klastra.
18-11-2019 17:15
, 604
Generalized inverse limits
Włodzmierz J. Charatonik (Missouri University of Science and Technology)
The notion of inverse limits was generalized by Ingram and Mahavier to multivalued settings. We investigate topological properties that are preserved by those generalized inverse limits. We have +theorems about local connectedness, trivial shape, arc-likeness, tree-likeness, dimension etc. The talk is illustrated by many examples.
06-06-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminaria