Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
26-04-2018 14:15
, 602
Hardy spaces in the rational Dunkl setting
Agnieszka Hejna (Uniwersytet Wrocławski)
25-04-2018 10:15
, WS
O hipotezach Gouldena i Jackson
Adam Burkchard (UAM, Poznań)
W 1996 r. Goulden i Jackson wprowadzili rodzinę współczynników $( c_{\mu, \nu}^{\lambda} )$ indeksowaną trójkami partycji, która pojawia się w rozwinięciu w szereg potęgowy pewnej sumy Cauchy'ego symetrycznych wielomianów Jacka $ J^{(\alpha )}_\pi $. Goulden i Jackson przypuszali, że za współczynnikami $c_{\mu, \nu}^{\lambda}$ ukryta jest kombinatoryka związana ze skojarzeniami. Postawiona przez nich hipoteza ,,o skojarzeniach Jacka'' pozostaje do dzisiaj otwarta. Charaktery Jacka są uogólnieniem charakterów grup symetrycznych oraz obiektami dualnymi do wielomianów Jacka. Badamy stałe strukturalne $ g_{\mu, \nu}^{\lambda} $ charakterów Jacka. Są one uogólnieniem stałych strukturalnych grup symetrycznych. Podajemy wzory na współczynniki najwyższych stopni wielomianów $ g_{\mu, \nu}^{\lambda} $ i $ c_{\mu, \nu}^{\lambda} $. Prezentujemy te rezultaty w kontekście hipotezy ,,o skojarzeniach Jacka''.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
09-04-2018 15:15
, 603
Jądra ciepła dla niesymetrycznych operatorów typu Levy'ego
Karol Szczypkowski (Politechnika Wrocławska)
Na podstawie pracy: https://arxiv.org/abs/1804.01313
11-04-2018 16:15
, 604
Homology theory of types in model theory
Junguk Lee

J. Goodrick, B. Kim, and A. Kolesnikov introduced a notion of amenable
collection of functors to a proper category C to develop some simplicial
homology theory in a category. An amenable collection of functors satisfies
good extension and localization properties. A typical example comes from
model theory by considering the category of small subsets of a fixed
monster model with partial elementary embeddings.

Given an amenable collection, we define homology groups and under
(n+1)-complete amalgamation, the n-th homology group is just a set of
homology classes of n-chains of a certain simple form, called n-shell.
Specially, the first homology group is always given by homology classes of
1-shell.

By classifying all possible minimal 2-chains having 1-shell boundaries, we
can compute the first homology groups. In model theory, the first homology
group of a strong type of a model is the abelianization of Lascar group.
For a given abstract group G, we get an amenable collection of functors by
considering G-action on itself by left multiplication. In this case, the
first homology group is the abelianization of G.

26-04-2018 12:15
, 602
Occupation times of Gaussian risk processes and Gaussian stationary queues
Peng Liu (University of Lausanne, Switzerland)
We derive exact asymptotics of sojourn time for a class of Gaussian risk processes and Gaussian stationary queues.
23-04-2018 16:20
, 604
O przekształceniach domkniętych przestrzeni sigma-zwartych i wymiarze.
Elżebieta Pol (MIM UW)
Narostem przestrzeni Hilberta l2 nazywamy przestrzeń homeomorficzną z Z \ l2 , gdzie Z jest metryzowalnym uzwarceniem l2 , przy czym l2 jest gęste w Z. Pokażemy, że dla każdego narostu K przestrzeni Hilberta l2 , każdy niejednopunktowy obraz K przy przekształceniu domkniętym albo zawiera podzbiór zwarty nie mający małego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind albo zawiera zbiory zwarte dowolnie dużego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind. Skonstruujemy też, dla dowolnego naturalnego n, σ-zwartą metryzowalną przestrzeń n-wymiarową, której każdy niejednopunktowy obraz przy przekształceniu domkniętym ma wymiar co najmniej n, oraz analogiczne pzykłady dla indukcyjnego wymiaru pozaskończonego ind (co daje silną negatywną odpowiedź na pytanie R.Engelkinga i E.Pol z pracy “Countable-dimensional spaces: a survey”, Diss. Math. 216 (1983)). Preprint zawierający prezentowane wyniki jest dostępny na stronie arXiv: 1706.04398 [math.GN]
26-04-2018 12:15
, 606
O wybranych algorytmach uczenia maszynowego
Paweł Lorek (Uniwersytet Wrocławski)
Opowiem o wybranych zagadnieniach dotyczących uczenia maszynowego, wystąpienie będzie głównie bazowało na pracach dyplomowych studentów. Opowiem m.in. o podstawowych klasyfikatorach (naiwny Bayes, LDA, SVM), technikach redukcji wymiaru (PCA, tSNE), ukrytych modelach Markowa (algorytmie Viterbiego i filtrze Kalmana). Całość będzie zobrazowana szeregiem przykładów (głównie opracowanych przez studentów), w tym m.in. podejście "Bag-of-words" do klasyfikacji obrazów.
Subskrybuj Seminaria