Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
30-01-2020 14:15
, 603
Data-Driven Kaplan-Meier One-Sided Two-Sample Tests
Grzegorz Wyłupek
In the talk, we discuss existing approaches, known from the literature, to detection of stochastic ordering of the two survival curves as well as pose and solve the novel testing problem on it. Specifically, the null hypothesis asserts the lack of the ordering, while the alternative expresses its existence. An introduced test statistic is a functional of the standardized two-sample Kaplan-Meier process sampling in a randomly selected number of the random points being the observed survival times in the pooled sample and exploits the information contained in a specially defined one-sided weighted log-rank statistic. It automatically weighs the magnitude and sign of their components becoming a sensible procedure in the considered testing problem. As a result, the corresponding test asymptoticly controls the errors of both kinds at the specified significance level α. The conducted simulation study shows that the errors are also satisfactorily controlled when sample sizes are finite. Furthermore, in the comparison to the best and most popular tests, the new solution turns out to be a promising procedure which improves them upon. A real data analysis confirms that findings.
23-01-2020 10:15
, 602
Niezależność ortogonalna
Romuald Lenczewski
Postaram się przedstawić pojęcie niezależności ortogonalnej, która pojawia się w naturalny sposób w kontekście zasady subordynacji dla addytywnego i multiplikatywnego splotu wolnego, jak również w podejściu operadowym do niezależności nieprzemiennej. Posiada naturalny iloczyn grafów z korzeniem, który jest kanonicznie związany z iloczynem wolnym grafów. Omówię również inne pojęcia z tą niezależnością związane, takie jak iloczyn ortogonalny stanów, addytywny splot ortogonalny i ewentualnie multiplikatywny splot ortogonalny..
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
27-01-2020 15:15
, 604
Concentration phenomena in a diffusive aggregation model
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
This is the talk presenting our recent paper: https://arxiv.org/abs/2001.06218
22-01-2020 16:15
, 602
Difference sheaves and torsors
Piotr Kowalski (University of Wrocław)
I will describe some results from the joint paper with Marcin Chałupnik "Difference sheaves and torsors" (available at https://arxiv.org/abs/1912.06886). This work is not about model theory, but it is partially motivated by model theory of difference fields.

We develop sheaf theory in the context of difference algebraic geometry. We introduce categories of difference sheaves and develop the appropriate cohomology theories. As specializations, we get difference Galois cohomology, difference Picard group and a good theory of difference torsors.
16-01-2020 12:15
, 602
How long is the convex minorant of a one-dimensional random walk?
Alexander Marynych (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
In the talk I will prove several distributional limit theorems for the length of the largest convex minorant of a one-dimensional random walk. The proofs utilise a connection between convex minorants of random walks and uniform random permutations, that goes back to Sparre Andersen, Spitzer and Goldie, and which will also be discussed in details.
25-11-2019 17:15
, 604
Generalized inverse limits
Włodzimierz J. Charatonik (Missouri University of Science and Technology)
The notion of inverse limits was generalized by Ingram and Mahavier to multivalued settings. We investigate topological properties that are preserved by those generalized inverse limits. We have +theorems about local connectedness, trivial shape, arc-likeness, tree-likeness, dimension etc. The talk is illustrated by many examples.
06-06-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminaria