Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
08-06-2017 14:15
, 603
Large deviations for branching random walks
Mariusz Maślanka (Uniwersytet Wrocławski)
25-05-2017 10:15
, 604
Poisson type limit theorems for a noncommutative independence associated with positive symmetric cones (second part)
Oussi Lahcen (Hassan I University, Maroko)
We present Poisson type limit theorems for a noncommutative independence (the bm-independence), which is naturally associated with positive symmetric cones in euclidian spaces, including R_+^d, the Lorentz cone in Minkowski spacetime and positive definite (real symmetric or complex hermitian) matrices. The geometry of the cones plays significant role in the study as well as the combinatorics of bm-ordered partitions.
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
12-06-2017 15:15
, 603
Nielokalne modele powstawania stad: od układów cząstek do równań hydrodynamiki
Jan Peszek (Uniwersytet Warszawski)
Zaprezentuję pewne nowe wyniki dotyczące wieloskalowej analizy układów współoddziałujących cząstek o nielokalnym, osobliwym potencjale. Modele te opisują zjawisko wyrównywania prędkości między cząstkami. Klasycznymi przykładami są modele Vicseka i Cuckera-Smale'a.
10-05-2017 16:15
, 604
Teoria modeli a dynamika topologiczna i grupy polskie
Tomasz Rzepecki

Opowiem o związkach między pojęciami teoriomodelowymi (formuły i teorie stabilne, z NIP) a pojęciami z dynamiki topologicznej (funkcje słabo prawie okresowe, funkcje oswojone).

Opowiem też o twierdzeniu (z powstającej pracy z K. Krupińskim) o tym, że grupa Galois (Lascara) dowolnej teorii jest ilorazem zwartej grupy polskiej, i podobnie dla ilorazów grup typowo definiowalnych przez spójne składowe.

08-06-2017 12:15
, 605
(Some) Ising models and the selfdecomposability property
Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)
The partition function of 1-D Ising model, as a function of an external field, will be related to some selfdecomposable characteristic function that, in turn, will be represented via random walks in random environment. In the second part of the lecture, we will introduce a new class $\mathcal{L}$ of Ising models, inspired by the selfdecomposable distributions, and determine their critical temperature (phase transition) via weak law of large numbers. (No prior knowledge of physics is required.)

[The lecture is a modified version of the presentation that was given at Princeton University last year.]

05-06-2017 16:15
, 604
Słaba selekcja generuje porządek.
Krzysztof Omijlanowski
01-06-2017 12:20
, 606
Kontrola False discovery rate w problemie wielokrotnego testowania. Procedura Benjaminiego – Hochberga
Michał Kos
Subskrybuj Seminaria