Strona nie znaleziona

Komunikat o błędzie

Żądana strona nie została znaleziona. Przeszukano jednak witrynę pod kątem słów seminarium.

Wyniki wyszukiwania

 1. 09.06.09 - odczyt Anny Futomy i Szymona Mercika z BZ WBK.

  ... Szymon Mercik z Banku Zachodniego WBK. Na drugiej godzinie seminarium zaplanowana jest dyskusja z panią Teresą Notz na temat ...

  admin - 22/01/2015 - 09:10

 2. Certain isotropic heat kernels on the field of p-adic numbers (the sequel)

  Seminarium:  Równania różniczkowe ... "Open Questions". UWAGA: Wyjątkowo w tym dniu zaczynamy seminarium o 16:00. ...

  admin - 08/01/2017 - 19:26

 3. Modelowy towarzysz działań Galois grup wirtualnie wolnych

  Seminarium:  Teoria modeli ... oraz działań Galois Q (Medvedev). Podczas seminarium opiszę aksjomatyzację modelowego towarzysza działań Galois ...

  rzepecki - 03/10/2016 - 20:26

 4. 4.06.2013 - zakończenie projektu "Menu Kariery" Biura Karier UWr. Możliwość skonsultowania swojego CV.

  ... projekt "Menu Kariery". Zwieńczeniem projektu będzie seminarium podsumowujące oraz wizyta ekspertów ds. rekrutacji i coachów ...

  admin - 22/01/2015 - 09:10

 5. Lematy o regularności

  Seminarium:  Teoria modeli ... można uzyskać dużo lepsze szacowania. W czasie seminarium opowiem o niektórych wariantach i wnioskach z lematu Szemerédiego ...

  rzepecki - 14/11/2016 - 18:05

 6. Uogólniona transformacja dwumianowa i jej zastosowania w teorii iteracji funkcji

  Seminarium:  Dyskretna analiza harmoniczna i ... równań funkcyjnych, które zostały wygłoszone na seminarium w przeszłości. Zostaną również przedstawione pewne nowe wyniki ...

  krystek - 13/06/2016 - 19:24

 7. Projekcje w wolnej probabilistyce

  Seminarium:  Dyskretna analiza harmoniczna i ... Uwaga! W związku z wyjazdami naukowymi członków seminarium spotkania 11.01 i 18.01 są odwołane. ...

  akula - 28/12/2017 - 12:41

 8. 05.10.09 - wykład prof. Paszkiewicza (Uniwersytet Łódzki).

  ... 5 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, ...

  admin - 22/01/2015 - 09:10

 9. Estymacja dla procesów odnowy z trendem

  Seminarium:  Zastosowania Matematyki ... są również szczególnymi przypadkami tych procesów. Na seminarium omówione zostaną problemy estymacji parametrów procesów odnowy ...

  wylupek - 26/01/2017 - 18:51

 10. Wymiar Hausdorffa przestrzeni metrycznych definiowalnych w o-minimalnych wzbogaceniach ciała liczb rzeczywistych (według J. Ma{\v r}{\'i}kovej i E. Walsberga)

  Seminarium:  Teoria modeli ... wzbogaceniem ciała liczb rzeczywistych. Podczas seminarium zostanie omówione twierdzenie mówiące, że wymiar Hausdorffa dla ...

  rzepecki - 21/03/2018 - 15:24

Strony