Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 roku

Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 19 września 2017 roku dostępne po zalogowaniu.

Uchwały Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 roku w załączeniu: