Biblioteka wydziałowa czynna 1 grudnia

Zgodnie z zarządzeniem Rektora o odpracowaniu Wigilii Biblioteka będzie czynna w sobotę 1 grudnia w godz. 9:00-15:00.