Harmonogram obron prac magisterskich – wrzesień 2019