Przedłużenie zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2020 Rektora UWr z dnia 28 kwietnia 2020 r. okres zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych na UWr został przedłużony do 24 maja.