Zarządzenie Dziekana w sprawie odrabiania zajęć z dnia 4 kwietnia

Dziekan Tomasz Jurdziński zarządził, że zajęcia dydaktyczne (środowe) które nie odbyły się w związku z ogłoszeniem godzin dziekańskich w dniu 04.04.2018 odbędą się w terminach wyznaczonych przez prowadzących poszczególne zajęcia.

Prowadzący podejmą decyzje o terminie przeprowadzenia zajęć po konsultacji ze studentami.