Wyniki rekrutacji na studia licencjackie

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych na kierunki matematyka, ISIM i informatyka.

Listy rankingowe: matematyka (nowa matura, cudzoziemcy), ISIM (nowa matura, cudzoziemcy), informatyka (nowa matura, cudzoziemcy).

Listy zakwalifikowanych: matematyka (nowa matura, cudzoziemcy, matura zagraniczna), ISIM, informatyka (nowa matura, cudzoziemcy).

Osoby z listy zakwalifikowanych powinny w dniach 16.07 bądź 19-21.07.2021 złożyć stosowne dokumenty. W przypadku, gdy liczba osób, które złożą dokumenty będzie niższa od zaplanowanego limitu, 22.07.2021 ogłosimy II turę rekrutacji i zakwalifikujemy kolejnych kandydatów.