Zapraszamy na seminarium wydziałowe

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 22 stycznia o godz. 12:30 w sali 119 Instytutu Informatyki. Prelegentem będzie prof. Piotr Śniady (Instytut Matematyczny PAN), który wygłosi wykład pt.

Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej.

Przed seminarium, o godz. 12:00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie:
Dobrym pretekstem do przedstawienia czym jest kombinatoryka asymptotyczna jest problem (postawiony przez Stanisława Ulama) dotyczący długości najdłuższego podciągu rosnącego w losowo wybranej permutacji. Podczas odczytu postaram się przedstawić w jaki sposób łączą i przenikają się różne dziedziny matematyki takie jak: kombinatoryka algebraiczna (w tym bliskie sercu informatyków algorytmy kombinatoryczne, np. odpowiedniość Robinsona-Schensteda-Knutha), analiza, (asymptotyczna) teoria reprezentacji, rachunek prawdopodobieństwa, teoria macierzy losowych. Wykład będzie miał charakter możliwie elementarny i został przygotowany szczególnie z myślą o studentach informatyki oraz matematyki.