Wydarzenia

25.01.2011 - odczyt PTM, dr hab. Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN).

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM serdecznie zapraszam na odczyt dra hab. Krzysztofa Maślanki pt. Czy komputer może być pomocny matematykowi? - refleksje historyka nauki. Komputery zostały skonstruowane przez matematyków o uznanych osiągnięciach teoretycznych (von Neumann, Turing, Atanasoff, Aitken i in.). Nikt nie kwestionuje ich roli jako szybkich kalkulatorów czy edytorów skomplikowanych typograficznie tekstów. Coraz częściej jednak są one efektywnie przydatne jako swoiste "mikroskopy", pozwalające na wstępne, jakościowe rozeznanie w problemach matematycznych (np. badanie zaskakujących rozkładów zer wielomianów wysokich stopni czy poszukiwanie nowych, ścisłych formuł). Spektakula ym przykładem roli komputera w teorii liczb było obalenie przez A. Odlyzko i H. te Riele stuletniej hipotezy Mertensa (1985), gdzie komputer odegrał zasadniczą rolę. Odczyt odbędzie się we wtorek 25 stycznia o godz. 16:15 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Pawel Krupski Prezes OW PTM

11.01.2011 - odczyt PTM, dr hab. Andrzej Raczyński (IM UWr).

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM serdecznie zapraszam na odczyt dra hab. Andrzeja Raczyńskiego (IM UWr) pt. O implikacjach własności skalowania dla modeli matematycznych w przyrodzie. W trakcie wykładu przedstawione zostaną implikacje istnienia skalowania rozwiązań równań różniczkowych bądź funkcji opisujących pewne cechy organizmów. Na przykładzie rozwiązań samopodobnych pokażemy, jak rozwiązania te określają pewne własności pozostałych rozwiązań. Odczyt odbędzie się we wtorek 11 stycznia o godz. 16:15 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Pawel Krupski Prezes OW PTM

18.11-3.12.2010 - wykłady prof. Piotra Koszmidera (IM PAN, Politechnika Łódzka).

W dniach 18-19.11, 25-26.11 oraz 2-3.12.2010 profesor Piotr Koszmider z IM PAN oraz Politechniki Łódzkiej wygłosi cykl wykładów w ramach serii SET THEORY APPLIED sponsorowanej przez Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Wykłady odbędą się w sali WS, czwartki (18.11, 25.11, 2.12) g. 18.15-20 piątki (19.11, 26.11, 3.12) g. 12.15-14. Opisy wykładów można znaleźć na stronietutaj. Zapraszam Janusz Pawlikowski

23.10.2010 - odczyt popula onaukowy dla uczniów i nauczycieli wygłosi Michael Korey, kustosz Gabinetu Matematyczno-Fizycznego galerii Zwinger w Dreźnie.

W sobotę 23.10 o godz. 10:15 w sali HS odbędzie się odczyt popula onaukowy dla uczniów i nauczycieli Michaela Koreya - kustosza Gabinetu Matematyczno-Fizycznego galerii Zwinger w Dreźnie, autora ciekawej książki "The Geometry of Power. The Power of Geometry". O godzinie 12:30 (nadal sobota, s. HS) Michael Korey poprowadzi warsztaty dla nauczycieli na temat wykorzystania replik dawnych instrumentów naukowych (astrolabium, cyrkiel proporcjonalny, laska Jakuba) w nauczaniu matematyki. Wszystkie zajęcia będą w języku angielskim. Zapraszamy!

25-28.10.2010 - wykłady prof. Sławomira Soleckiego (University of Illinois).

W dniach 25-28.10.2010 profesor Sławomir Solecki z University of Illinois w Urbana-Champaign wygłosi cykl wykładów w ramach serii SET THEORY APPLIED sponsorowanej przez Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Wykłady odbędą się w sali WS, poniedziałek g. 16.15-20 wtorek g. 16.15-21 środa-czwartek g. 18.15-21. Opisy wykładów można znaleźć na stronie tutaj. Zapraszam Janusz Pawlikowski

27-29.10.2010 - wykłady prof. Mi y Dzamonji (University of East Anglia).

W dniach 27-29.10.2010 profesor Mi a Dzamonja z University of East Anglia w Norwich wygłosi 4 dwugodzinne wykłady w ramach serii SET THEORY APPLIED sponsorowanej przez Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Wykłady odbędą się w sali WS, środa-czwartek g. 16.15-18 piątek g. 14.15-18. Opisy wykładów można znaleźć na stronie tutaj. Zapraszam Janusz Pawlikowski

Strony