Wydarzenia

21.05.10 - odczyt PTM, prof. Michał Misiurewicz (Indiana University).

Oddział Wrocławski PTM zaprasza w piątek 21 maja 2010, o godzinie 17:15 do sali im. H. Steinhausa IM UWr na odczyt, który wygłosi prof. Michał Misiurewicz (Indiana University) na temat Trzy prawa chaosu Streszczenie: Wrażliwość na warunki początkowe jest znaną cechą układów chaotycznych. Motyl trzepoczący skrzydełkami w Hongkongu może wywołać po kilku dniach burzę we Wrocławiu. Uważa się często, że zachowanie tego motyla nie ma większego wpływu na średnie długoterminowe - ile burz rocznie będziemy średnio obserwować we Wrocławiu w ciągu najbliższych 500 lat. Okazuje się jednak, że istnieje czasem wrażliwość na parametry. W takim przypadku przywiezienie do Hongkongu kolejnego motyla może w zasadniczy sposób zmienić te średnie. W dodatku nie wiadomo zupełnie, czy pozbycie się z Hongkongu tak niebezpiecznego gatunku jak trzepoczące skrzydełkami motyle polepszy czy pogorszy sytuację klimatyczną we Wrocławiu w dalekiej przyszłości.

19.03.10 - odczyt PTM, dr. hab Henryk Gacki (UŚ).

Oddział Wrocławski PTM zaprasza w piątek 19 marca 2010, o godzinie 17:15 do sali im. H. Steinhausa IM UWr na odczyt, który wygłosi dr hab. Henryk Gacki (Uniw. Śląski w Katowicach) na temat Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina w teorii operatorów Markowa Streszczenie: Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów asymptotycznej stabilności półgrup operatorów Markowa na miarach związanych z zasadą maksimum Kantorowicza - Rubinsteina. Kryteria te wykorzystane zostaną do analizy asymptotyki sperturbowanych układów dynamicznych oraz asymptotyki rozwiązań stacjona ych pewnej wersji równania Boltzmanna typu Tjon-Wu na miarach. Przedstawiony zostanie również przykład układu dynamicznego z multiplikatywnymi zaburzeniami stosowany w biologii. Przedstawiony on zostanie w terminologii bezpośrednio związanej z pewnym biologicznym zastosowaniem. Przed sesją, od godz. 16:45, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.

24-28.05.2010 - XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku" w Iwoniczu Zdroju.

W dniach 24-28.05.2010 odbędzie się w Iwoniczu Zdroju XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku". Organizatorem konferencji jest Komisja Historii Matematyki PTM i Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Informacji na temat konferencji udziela jej opiekun naukowy, Witold Więsław. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

07.12.09 - wykład prof. Tomasza Szarka (UŚ).

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane wspólnie przez Zakład Równań Różniczkowych i seminarium "Analityczne i funkcjonalne metody teorii prawdopodobieństwa", które rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:15 w sali 603 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Śląski) O ergodyczności procesów Markowa. Streszczenie Podczas referatu przedstawimy najnowsze wyniki dotyczące istnienia ergodycznych miar niezmienniczych dla pewnej klasy procesów Markowa. Udowodnimy miedzy innymi wersje twierdzenia Khasminskiego mówiącą, że proces Markowa o jednakowo ciągłej rodzinie funkcji przejścia, który spełnia warunek nieredukowalności (irreducibility), ma co najwyżej jedną miarę niezmienniczą. W drugiej części pokażemy proste zastosowania wspomnianego twierdzenia w teorii stochastycznych równań różniczkowych m.in. dla równania ciepła zaburzanego cylindrycznym szumem Levy\'ego. Będą to wyniki uzyskane wspólnie z T. Komorowskim, S. Peszatem oraz R. Kapicą, M. Ślęczką i M. Urbańskim.

Strony