Zapisy na egzaminy

Zapisy na egzaminy

(wstępne i dyplomowe)

 

Termin zakończenia zapisów: 8 IX 2021, 23:59

 

 

1. Data egzaminu: 17 IX 2021.

Zapisy na egzamin wstępny na studia magisterskie dla osób, które nie są studentami kierunku matematyka (licencjat) i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają kandydaci, którzy:

  • ukończyli lub kończą obecnie studia licencjackie na kierunku innym niż ISIM bądź matematyka na UWr,
  • studiowali ISIM bądź matematykę na UWr i zdali pisemny egzamin licencjacki przed 16 III  2020 (więc nie może on zostać uznany jako egzamin wstępny).

Termin zakończenia zapisów: 15 IX 2021, 23:59

Proszę pamiętać o rejestracji w systemie IRKa i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Aktualni studenci ISIM bądź matematyki zapisują się na egzamin używając formularza nr 2.


2. Data egzaminu: 17 IX 2021.

Zapisy na pisemny egzamin licencjacki dla studentów kierunku matematyka i ISIM

UWAGA! Z formularza korzystają aktualni studenci matematyki bądź ISIM oraz studenci wznawiający studia, którzy nie zdali dotąd egzaminu licencjackiego.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).

Egzamin licencjacki jest równocześnie egzaminem wstępnym na studia magisterskie na kierunku matematyka.

WAŻNE! W przypadku rekrutacji na studia magisterskie proszę pamiętać o rejestracji w systemie IRKa i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.


3. Data egzaminu: 13 IX 2021.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programu z 1 X 2019 lub późniejszego)

Formularz dla studentów kórzy rozpoczęli studia magisterskie nie wcześniej niż 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


4. Data egzaminu: 13 IX 2021.

Zapisy na część pisemną egzaminu magisterskiego
dla studentów kierunku matematyka
(dla osób studiujących wg programów wcześniejszych niż program z 1 X 2019)

Formularz dla studentów którzy rozpoczęli studia magisterskie przed 1 X 2019.

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


5. Data egzaminu: 16 IX 2021.

Zapisy na część ustną egzaminu magisterskiego dla studentów kierunku matematyka

Wypełnienie formularza wymaga zalogowania na konto uniwersyteckie (Microsoft 365).


 

Informacje dodatkowe:

1. Osoby chcące ukończyć studia magisterskie z dwiema specjalnościami piszą egzaminy dla obu specjalności. Przed zapisaniem się na egzamin zgłaszają informację o chęci ukończenia dwóch specjalności w dziekanacie.

2. W razie problemów technicznych z zapisami, proszę kontaktować się mailowo z dziekanem Raczyńskim.