Obliczenia numeryczne, teoria operatorów, teoria wielomianów ortogonalnych, macierze losowe

Obliczenia numeryczne, teoria operatorów, teoria wielomianów ortogonalnych, macierze losowe.
Promotor: 
Grzegorz Świderski
Poziom: