Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku