Tematy

Title Promotor Opis Type Aktualność
Algebry Boole'a Grzegorz Plebanek
Algebry związane z miarą i kategorią, zanurzanie algebr Boole'a w P(N)/fin (dla teoretyków).
magisterski Aktywny
Analiza zdarzeń ekstremalnych w kontekście modeli transmisji danych Krzysztof Dębicki
Specjalność zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz specjalność teoretyczna.
magisterski Aktywny
Bialgebry i grupy kwantowe Anna Wysoczańska-Kula
Bialgebry i grupy kwantowe.
magisterski Aktywny
Ciekawe ciągi Anna Wysoczańska-Kula
Ciekawe ciągi.
licencjacki Aktywny
Działanie grup na drzewach i grafach Jakub Gismatullin
Działanie grup na drzewach i grafach: analiza grup z działaniami na grafach i drzewach.
licencjacki Aktywny
Elementarne metody w zadaniach na ekstremum Piotr Biler
Elementarne metody w zadaniach na ekstremum.
licencjacki Aktywny
Eliminacja kwantyfikatorów w różnych strukturach matematycznych Jakub Gismatullin
Eliminacja kwantyfikatorów w różnych strukturach matematycznych.
magisterski Aktywny
Entropia działań grup Jakub Gismatullin
Entropia działań grup.
magisterski Aktywny
Funkcje Nevanliny-Picka i transformacje miar Anna Wysoczańska-Kula
Funkcje Nevanliny-Picka i transformacje miar.
magisterski Aktywny
Funkcje operatorowo-monotoniczne Anna Wysoczańska-Kula
Funkcje operatorowo-monotoniczne.
magisterski Aktywny
Gałązkowe procesy i błądzenia losowe: własności asymptotyczne Krzysztof Dębicki
Specjalność zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz specjalność teoretyczna.
magisterski Aktywny
Gra Policjanci i Złodzieje Dariusz Buraczewski
Gra Policjanci i Złodzieje
licencjacki Aktywny
Gra Set Dariusz Buraczewski
Gra Set
licencjacki Aktywny
Granice odwrotne Ludomir Newelski
Granice odwrotne.
magisterski Aktywny
Immersje sfery S^n w R^n+1, ze szczegolnym uwzglednieniem immersji S^3 Tadeusz Januszkiewicz
Immersje sfery $S^n$ w $R^{n+1}$, ze szczegolnym uwzglednieniem immersji $S^3$.
magisterski Aktywny
Iteracje przekształceń odcinka i modele ekologiczne Piotr Biler
Iteracje przekształceń odcinka i modele ekologiczne.
licencjacki Aktywny
Izometrie przestrzeni metrycznych Anna Wysoczańska-Kula
Izometrie przestrzeni metrycznych.
licencjacki Aktywny
Klasyczne i kwantowe symetrie grafów Anna Wysoczańska-Kula
Klasyczne i kwantowe symetrie grafów.
magisterski Aktywny
Konsekwencje aksjomatu Martina Grzegorz Plebanek
Wpływ aksjomatu Martina na zagadnienia kombinatoryczne i topologiczne (dla teoretyków).
magisterski Aktywny
Kontrprzykłady w topologii Anna Wysoczańska-Kula
Kontrprzykłady w topologii.
licencjacki Aktywny
Lampy Catalana i zwiazki z brylami foremnymi Marek Bożejko
Lampy Catalana i zwiazki z brylami foremnymi.
licencjacki Aktywny
Lampy Catalana i związki z bryłami foremnymi Marek Bożejko
Lampy Catalana i związki z bryłami foremnymi.
magisterski Aktywny
Metody rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych Tadeusz Pezda
Przedstawienie metod rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych różnego szczebla i dotyczących jednej tematyki ( np. nierówności, podzielności).
magisterski Aktywny
Metody tworzenia metryk Anna Wysoczańska-Kula
Metody tworzenia metryk.
licencjacki Aktywny
Model drgań mostu Robert Stańczy
Model dotyczący drgań mostu powodujących zawalenie.
magisterski Aktywny
Model jazdy narciarskiej Robert Stańczy
Równanie idealnej techniki carving oraz jego zastosowania wg pracy https://arxiv.org/abs/physics/0310086 autorstwa U. D. Jentschura oraz F. Fahrbach.
licencjacki Aktywny
Model lotu szybowca Robert Stańczy
Model opisujący lot szybowca - wersja deterministyczna lub stochastyczna.
magisterski Aktywny
Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja) Piotr Biler
Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja).
magisterski Aktywny
Nierówności w analizie Piotr Biler
Nierówności w analizie (średnie, typu Sobolewa, itp.).
licencjacki Aktywny
Nieskończone ilorazy grup Coxetera Tadeusz Januszkiewicz
Nieskończone ilorazy grup Coxetera; aspekty geoemetryczne.
magisterski Aktywny
Normy macierzowe i metody ich obliczania Anna Wysoczańska-Kula
Normy macierzowe i metody ich obliczania.
licencjacki Aktywny
Nowa metoda przerzedzania chmury punktów: zastosowanie do klasyfikacji obrazów przy użyciu "Bag of Features" Paweł Lorek
Nowa metoda przerzedzania chmury punktów: zastosowanie do klasyfikacji obrazów przy użyciu "Bag of Features"
magisterski Aktywny
Operatory dyfuzji Piotr Biler
Operatory dyfuzji.
magisterski Aktywny
Opis podstawowych algorytmów do klasteryzacji danych Paweł Lorek
Opis podstawowych algorytmów do klasteryzacji danych
licencjacki Aktywny
Optymalizajca zapytań SQL Jakub Gismatullin
Optymalizajca zapytań SQL.
licencjacki Aktywny
Podrozmaitości rozmaitości macierzy hermitowskich o zadanym spektrum Tadeusz Januszkiewicz
Podrozmaitości rozmaitości macierzy hermitowskich o zadanym spektrum.
magisterski Aktywny
Podwójne wahadło Robert Stańczy
Modelowanie ruchu podwójnego wahadła.
magisterski Aktywny
Porównanie metod Monte Carlo do symulacji liczby pi Paweł Lorek
Porównanie metod Monte Carlo do symulacji liczby $\pi$
magisterski Aktywny
Proces Galtona-Watsona, a spacery losowe Dariusz Buraczewski
Proces Galtona-Watsona, a spacery losowe
magisterski Aktywny
Przetwarzanie dźwięku Maciej Paluszyński
Algorytmy komputerowe i przetwarzanie dźwięku.
magisterski Aktywny
Przetwarzanie dźwięku Maciej Paluszyński
Przetwarzanie dźwięku. Algorytmy komputerowe.
licencjacki Aktywny
Przetwarzanie obrazu Maciej Paluszyński
Przetwarzanie obrazu. Algorytmy komputerowe.
licencjacki Aktywny
Rodziny funkcji interpolujace w dowolnych k-wezlach Tadeusz Januszkiewicz
Rodziny funkcji interpolujace w dowolnych k-wezlach. Jawne konstrukcje rodzin wielomianowych
magisterski Aktywny
Równanie ciepła Maciej Paluszyński
Równanie ciepła.
magisterski Aktywny
Równanie fali Maciej Paluszyński
Równanie fali.
magisterski Aktywny
Równanie logistyczne Jakub Gismatullin
Równanie logistyczne: badanie równań rekurencyjnych i ich punktów skupienia.
licencjacki Aktywny
Spacery losowe w losowym środowisku Dariusz Buraczewski
Spacery losowe w losowym środowisku
magisterski Aktywny
Spektrum i promień numeryczny operatora Anna Wysoczańska-Kula
Spektrum i promień numeryczny operatora.
magisterski Aktywny
Sterowanie optymalne na przykładach Piotr Biler
Sterowanie optymalne na przykładach.
magisterski Aktywny
Szeregi Fouriera Maciej Paluszyński
Szeregi Fouriera.
magisterski Aktywny
Szybkość stacjonaryzacji łańcuchów Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów Ryszard Szekli
Łańcuchy Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów: szybkość stacjonaryzacji.
magisterski Aktywny
Transformata Fouriera Maciej Paluszyński
Transformata Fouriera.
magisterski Aktywny
Twierdzenie Perrona-Frobeniusa i jego zastosowania Anna Wysoczańska-Kula
Twierdzenie Perrona-Frobeniusa i jego zastosowania.
magisterski Aktywny
Wybrane zagadnienia kombinatoryczne dla grafów Grzegorz Plebanek
Praca poświęcona twierdzeniu Halla i pokrewnym faktom związanym z optymalizacją przepływów sieciowych.
licencjacki Aktywny
Własności grup permutacji Ludomir Newelski
Własności grup permutacji.
licencjacki Aktywny
Własności miary Lebesgue'a Grzegorz Plebanek
Miara Lebesgue'a na prostej rzeczywistej, jej własności i związki z geometrią i topologią przestrzeni euklidesowych (dla studentów wszystkich specjalności)
magisterski Aktywny
Zadania z olimpiad matematycznych Tadeusz Pezda
Przedstawienie metod rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych różnego szczebla i dotyczących jednej tematyki ( np. nierówności, podzielności).
licencjacki Aktywny
Zagadnienia aktuarialne związane z ubezpieczeniami wielostanowymi Krzysztof Dębicki
Specjalność ekonomiczna
magisterski Aktywny
Zagadnienie tautochrony Robert Stańczy
Zagadnienie tautochrony modelowane równaniem różniczkowym
licencjacki Aktywny
Zastosowania metod matematycznych do semantyki języków naturalnych Roman Urban
Zastosowania metod matematycznych do semantyki języków naturalnych.
magisterski Aktywny
Zastosowania teorii katastrof Robert Stańczy
Zastosowania teorii katastrof m.in. w ekonomii.
magisterski Aktywny
Zastosowanie klasyfikatora "Random Forest" Paweł Lorek
Zastosowanie klasyfikatora "Random Forest". Porównanie z innymi klasyfikatorami.
licencjacki Aktywny
Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki Roman Urban
Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki (dokładniej do teorii pól pojęciowych).
magisterski Aktywny
Zdania Scotta Ludomir Newelski
Zdania Scotta.
licencjacki Aktywny
Zombie model Robert Stańczy
Model dotyczący epidemii.
magisterski Aktywny