Materiały

Listy zadań

  • Lista 1 - historyjki kombinatoryczne.
  • Lista 2 - przekształcenia afiniczne.
  • Lista 3 - inwersje.
  • Lista 4 - osie potęgowe.
  • Lista 5 - mix nierówności.
  • Lista 6 - podstawienia trygonometryczne (skan z książki Pawłowskiego).
  • Lista 7 - mix teorioliczbowy.
  • Lista 8 - układy równań i równania funkcyjne.
  • Lista 9 - zestaw treningowy przed drugim etapem.
  • Lista 10 - wielomiany.

Inne