Finał XV konkursu lingwistyki matematycznej „Wieża Babel”