Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku wszystkich typów studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

Ma ono formę e-learningu i może być realizowane w dniach 17.10.2016-30.01.2017.

Szczegóły (English version)