Wykłady prof. Lytvynova

W dniach 21 maja - 4 czerwca, będzie u nas gościł profesor Eugene Lytvynov (Swansea University, UK). Wygłosi on serię odczytów w ramach programu Erasmus na temat

Umbral calculus: from the one-dimensional case to the infinite dimensional case.

Wykłady będą dostępne dla studentów i doktorantów oraz pracowników. Zaplanowane są w godzinach 16:15-18:00 w następujących terminach:

Poniedziałki, 22 i 29 maja - sala HS
Wtorki, 23 i 30 maja - sala HS
Środy, 24 i 31 maja - sala WS
Czwartki, 25 maja i 1 czerwca - sala 606

Abstrakt:
The mini-course will cover the following main topics: an introduction to the classical umbral calculus on the real line, nuclear and co-nuclear
spaces, polynomials on a co-nuclear space, formal tensor power series, shift-invariant operators, monic polynomial sequences on a co-nuclear
space, equivalent characterizations of a polynomial sequence of binomial type, lifting of polynomials of binomial type from the real line to a
co-nuclear space with examples, Sheffer polynomial sequences on a co-nuclear space, lifting of Sheffer polynomials from the real line to a
co-nuclear space, orthogonal Sheffer polynomials and the Mecke theorem, orthogonal Sheffer polynomials on a co-nuclear space.