Wydarzenia

4-6.04.2014, Toruń - Toruńska Studencka Konferencja Matematyki Stosowanej.

Jak powiedział Immanuel Kant, tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki. Entuzjastów tego podejścia zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji Toruńskiej Studenckiej Konferencji Matematyki Stosowanej, która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Wydarzenie to ma być okazją do wymiany pomysłów, pasji i inspiracji w obszarze szeroko rozumianych zastosowań matematyki - od modeli opracowanych na potrzeby fizyki i nauk przyrodniczych, poprzez ekonomię i nauki społeczne, po edukację matematyczną.

10.01.2014 - wykład prof. Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. "On the Symmetry Association and Symmetry Studies".

10 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Auli Leopoldina odbędzie się wykład (w języku angielskim) profesora Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. On the Symmetry Association and Symmetry Studies. Profesor Darvas jest przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Symetrią "Symmetrion" i członkiem Institute for Research Organization Węgierskiej Akademii Nauk. W swoim wykładzie wyjaśni, na czym polegają współczesne badania nad symetrią i do czego wykorzystuje się ich wyniki w różnych dziedzinach nauki.

11.01.2014 - interdyscyplina a sesja popula onaukowa poświęcona związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki.

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w IM UWr odbędzie pierwsza z interdyscyplina ych sesji popula onaukowych, poświęconych związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki. Mają one być przygotowaniem do zaplanowanej na rok 2016 międzynarodowej konferencji Bridges. Program sesji godz. 10:00 (sala HS) Wykład dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli (w języku angielskim). W razie konieczności na sali będą tłumacze, którzy zaopiekują się kilkunastoosobowymi grupami wymagającymi pomocy językowej.

Strony