Wydarzenia

4-6.04.2014, Toruń - Toruńska Studencka Konferencja Matematyki Stosowanej.

Jak powiedział Immanuel Kant, tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki. Entuzjastów tego podejścia zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji Toruńskiej Studenckiej Konferencji Matematyki Stosowanej, która odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2014 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Wydarzenie to ma być okazją do wymiany pomysłów, pasji i inspiracji w obszarze szeroko rozumianych zastosowań matematyki - od modeli opracowanych na potrzeby fizyki i nauk przyrodniczych, poprzez ekonomię i nauki społeczne, po edukację matematyczną. Zainteresowanych studentów i doktorantów gorąco zachęcamy do przygotowania referatów. W czasie konferencji wysłuchamy też wykładów naukowców zajmujących się podobnymi zagadnieniami na co dzień. Mile widziani będą również wszyscy po prostu ciekawscy - nawet jeśli dotychczas nie wiązaliście swoich zainteresowań i studiów z matematyką, to może się okazać, że elastyczność i uniwersalność jej narzędzi pozytywnie was zaskoczy. Szczegółowe informacje - zakładka TSKMS Facebook

10.01.2014 - wykład prof. Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. "On the Symmetry Association and Symmetry Studies".

10 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Auli Leopoldina odbędzie się wykład (w języku angielskim) profesora Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. On the Symmetry Association and Symmetry Studies. Profesor Darvas jest przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Symetrią "Symmetrion" i członkiem Institute for Research Organization Węgierskiej Akademii Nauk. W swoim wykładzie wyjaśni, na czym polegają współczesne badania nad symetrią i do czego wykorzystuje się ich wyniki w różnych dziedzinach nauki. Opowie również o 25-letniej historii stowarzyszenia "Symmetrion", które organizuje m. in. co trzy lata międzynarodowe konferencje naukowe zwane "Symmetry Festival". Poprzednia odbyła się w 2013 roku na Uniwersytecie Technicznym w holenderskim Delft, a kolejna w 2016 roku planowana jest we Wrocławiu. Jest ku temu szczególna okazja. Nie tylko ta, że w tym właśnie roku Wrocław pełni funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, ale przede wszystkim jest nią 25-lecie działalności Studium Generale i 10. rocznica śmierci jego założyciela - prof. Jana Mozrzymasa - fizyka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zapoczątkował we Wrocławiu intensywne badania nad symetrią i uczynił głównym tematem spotkań Studium Generale (noszącego dziś jego imię) w latach 1991-2003 pojęcie symetrii i systemów jako zjawisk porządkujących nauki przyrodnicze i humanistyczne. Wykład będzie interdyscyplina y, adresowany do studentów i pracowników zainteresowanych fizyką, chemią, biologia, matematyką, informatyką, architekturą i sztuką.

11.01.2014 - interdyscyplina a sesja popula onaukowa poświęcona związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki.

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w IM UWr odbędzie pierwsza z interdyscyplina ych sesji popula onaukowych, poświęconych związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki. Mają one być przygotowaniem do zaplanowanej na rok 2016 międzynarodowej konferencji Bridges. Program sesji godz. 10:00 (sala HS) Wykład dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli (w języku angielskim). W razie konieczności na sali będą tłumacze, którzy zaopiekują się kilkunastoosobowymi grupami wymagającymi pomocy językowej. Nie będzie tłumaczenia symultanicznego. Kristóf Fenyvesi (Jyväskylä University w Finlandii, Community Events Director na konferencji Bridges) Symetria, matematyka wizualna i mosty między matematyką a sztuką. godz. 12:00 (sala 601) Warsztaty z wizualnej matematyki dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli. Znajomość angielskiego nie będzie konieczna, bo na sali będzie tłumacz. Slavik Jablan (Serbski Instytut Matematyczny w Belgradzie) Matematyka wizualna: kafelki optyczne (op-tiles), kafelki z węzłami (knot-tiles), czterowymiarowa kostka i niewidzialny sześcian. godz. 12:00 (sala 602) Warsztaty z wizualnej matematyki dla dzieci (SP i GIM) i nauczycieli. Znajomość angielskiego nie będzie konieczna, bo na sali będzie tłumacz. Kristóf Fenyvesi Matematyka wizualna: krzywe lustrzane i węzły celtyckie. godz. 12:00 (sala WS) Prof. Gyorgy Darvas (Węgierska Akademia Nauk) Opowieść o badaniu symetrii oraz projekcja filmu Josego Leya "Symetria". Na warsztaty obowiązują rezerwacje miejsc, na wykład i projekcję filmu - nie. Całość zakończy się o godz. 14:00. Link do strony sesji

Strony