Wydarzenia

XXIX Konferencja z Historii Matematyki - Będlewo

Kolejna, XXIX Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Centrum Banacha w Będlewie w dniach 25–29.05.2015. Konferencja poświęcona jest głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe są też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki.
Organizatorem i opiekunem naukowym konferencji jest Witold Więsław.

Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres: witold.wieslaw@math.uni.wroc.pl

1-12.09.2014 - wykłady Uriego Badera (Technion) pt. "Linear groups and ergodic theory".

Prelegent: Uri Bader (Technion) Tytuł: Linear groups and ergodic theory. Termin: 1-12.09.2014 Wykłady odbywać się będą przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-12 w sali WS. Planowane są też ćwiczenia, które prowadzić będzie Miel Sharf, student prof. Badera. Odbywać się one będą w dniach wykładów (z wyjątkiem piątku 12 września) w godzinach 14-15. Wymiar godzin: 20 godzin Biogram wykładowcy: Uri Bader otrzymał doktorat w 2004 roku w Technionie, pod kierunkiem Amosa Nevo. W latach 2004-2007 był Instruktorem L.E. Dicksona w University of Chicago. Od 2007 roku pracuje w Technionie. Zajmuje się nieskończonymi grupami z dynamicznego punktu widzenia, używając narzędzi teorii ergodycznej i układów dynamicznych, teorii Liego i teorii reprezentacji, geometrii różniczkowej oraz geometrycznej i mierzalnej teorii grup. Wygłaszał referaty lub cykle wykładów na ponad 30 konferencjach lub szkołach. W roku 2000 otrzymał "Technion Excellency in teaching award". Opis: In the last few decades ergodic theory was found to be very useful in the study of linear groups. One reason for that is the tension between the chaotic dynamics usually found in ergodic actions and the tame dynamics of algebraic actions. In my talks I will softly introduce and explore these topics: the dynamics of algebraic actions, ergodic theory, their interplay and its applications to the study of linear groups. Subsubjects: 1. Introduction to algebraic groups and algebraic actions - over algebraically closed fields and over local fields. 2. Measures on algebraic varieties. 3. Introduction to ergodic theory. 4. Algebraic representations of ergodic actions. 5. Amenability. 6. Semi-simple groups and their ergodic theory. 7. Representations of bi-actions. 8. Margulis super-rigidity. 9. Arithmeticity. 10. Related topics. Time permits, I will also add: Random walks on linear groups, Furstenberg-Poisson boundaries, The Weyl group, Applications to rigidity.

Strony