Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2017 roku