Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2016 roku