Ogłoszenia Dyrekcji

0. Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru w semestrze letnim 2021/22: sesja podstawowa.

Terminy egzaminów z wykładów nieujętych w powyższym harmonogramie ogłasza wykładowca.

0,5. Pre-rejestracja na przedmioty

WYNIKI PRE-REJESTRACJI

Wybór wykładów adresowanych w roku 2022/23 do studentów specjalności Matematyka teoretyczna i doktorantów zostanie dokonany na podstawie wyników pre-zapisów na przedmioty. Ostatecznie w ofercie pojawi się ok. 20-25 spośród podanych poniżej wykładów.

Lista proponowanych wykładów
Szczegółowe informacje o wykładach
Formularz pre-rejestracji (dostępny od 10.06 do 20.06)

Szczegółowa informacja o wykładach będzie systematycznie uzupełniana przez wykładowców w okresie 1-10.06. Pre-zapisy będą otwarte w okresie 10-20.06.

  • Wszyscy studenci specjalności Matematyka teoretyczna oraz doktoranci powinni uczestniczyć w pre-zapisach (przedstawiona lista obejmuje wszystkie przyszłoroczne wykłady do nich adresowane).
  • Studenci specjalności Matematyka aktuarialno-finansowa, Matematyka stosowana oraz studenci ISIM zachęcani są do uczestnictwa w pre-zapisach (z zaznaczeniem, że przedstawiona lista obejmuje tylko niektóre wykłady adresowane do tych studentów).
  • Studenci pozostałych specjalności mogą uczestniczyć w pre-zapisach, jeśli są zainteresowani uczestnictwem w jakimś wykładzie z listy.

Uwaga. Wykład Deskryptywna teoria mnogości jednak nie będzie oferowany w roku 2022/23 z powodu braku wykładowcy, natomiast wykład prof. Z. Jurka został przeniesiony na semestr zimowy. Do listy dopisany został wykład Topologia różniczkowa.

1. Rejestracja na przedmioty

Harmonogram rejestracji na zajęcia

Zasady rejestracji na kursy e-learningowe organizowane we współpracy z Hasselt University

Zasady rejestracji na zajęcia

Uwaga:

  • Studenci studiów licencjackich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, nie rejestrują się na ten przedmiot, tylko składają podanie (Formularz B1) do końca I tury rejestracji (25 lutego, 12:30) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Studenci studiów magisterskich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, rejestrują się na przedmiot po uzyskaniu zgody wykładowcy (ustnej lub mailowej) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Rejestracja na kursy e-learningowe do 2 marca (Formularz B3); wyrejestrowanie z kursu e-learningowego do 31 marca (Formularz A3).
  • Każdy student ma prawo raz w ciągu studiów licencjackich i raz w ciągu studiów magisterskich wypisać się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS w terminie do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 kwietnia (semestr letni) – szczegóły w pkt. 5.1 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Ćwiczenia/laboratoria raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu – szczegóły w pkt. 4 Zasad rejestracji na przedmioty.

Uwaga ZMIANY:

  • Na wybranych przedmiotach z grup L i O preferencje w I turze zapisów mają studenci studiów licencjackich – szczegóły w pkt. 2.4 Zasad rejestracji na przedmioty.

Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Informatyki
Studenci matematyki mogą się zapisywać na zajęciach w Instytucie Informatyki, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc (można to sprawdzić w systemie zapisów II), po założeniu konta w systemie zapisów II (pisząc email do zapisy@cs.uni.wroc.pl z kopią do dyrektora Otopa) i dopiero od 5 marca.

Zapisy na lektoraty
Zapisy na lektoraty prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Informacje na temat zapisów dostępne są na stronie SPNJO. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków: matematyka (studia licencjackie), ISIM, studia magisterskie (matematyka, Data Science).

2. Wybór specjalności

Lista specjalności oraz opiekunowie specjalności

Zasady wyboru specjalności
Uwaga: Studenci studiów magisterskich obowiązani są zgłosić na Formularzu C wybór specjalności na początku pierwszego semestru studiów (przed zakończeniem ostatniej tury zapisów na zajęcia).

3. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych specjalności

Zasady realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym specjalności Matematyka nauczycielska) (stary program)
Uwaga: Rozpoczęcie realizacji kształcenia nauczycielskiego wymaga zgłoszenia na Formularzu D.

Zasady realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym specjalności Matematyka nauczycielska) (nowy program)

Zasady realizacji oraz lista przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności Matematyka teoretyczna

Zasady realizacji przedmiotów z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych (specjalność Matematyka stosowana)

4. Informacja o przedmiotach na studiach licencjackich

Informacja o przedmiotach obowiązkowych oraz przedmiotach wspólnych dla wielu specjalności

5. Informacja o przedmiotach na studiach magisterskich

Przedmioty cykliczne polecane dla poszczególnych specjalności

Informacja o przypisaniu do poszczególnych specjalności przedmiotów, które nie mają charakteru przedmiotów cyklicznych, znajduje się w planie zajęć (w komentarzach przy przedmiotach).

6. Formularze

Formularz A1 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów licencjackich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A2 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów magisterskich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów magisterskich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A3 – Podanie o wypisanie z kursu e-learningowego prowadzonego we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie wyrejestrowanie w systemie Hasselt University.
Termin: 31 marca.

Formularz B1 – Podanie o wpisanie na przedmiot bez spełnionych wymogów wstępnych
Termin: zakończenie I tury zapisów, tzn. 25 lutego, godz. 12:30.

Formularz B2 – Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
Termin: określa i ogłasza wykładowca przedmiotu rozszerzonego.

Formularz B3 – Podanie o wpisanie na kurs e-learningowy prowadzony we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie zgłoszenie w systemie Hasselt University.
Termin: 2 marca.

Formularz C – Deklaracja wyboru specjalności na studiach magisterskich
Deklarację składają studenci pierwszego semestru studiów magisterskich.
Termin: zakończenie III tury zapisów, tzn. 14 marca.

Formularz D – Deklaracja realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Deklarację składają studenci rozpoczynający w kolejnym semestrze kształcenie nauczycielskie (przede wszystkim studenci pierwszego semestru studiów licencjackich).
Termin: 31 grudnia.

Formularz E – Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej
Termin: niezwłocznie po dokonaniu wyboru promotora i tematyki pracy.

7. Akty prawne dotyczące studentów

Regulamin studiów
Program studiów I stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów I i II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku 2022/23 lub później)
Minimalne warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Warunki wymagane na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka
Wytyczne dla prac dyplomowych
Lektoraty
Wychowanie fizyczne