Ogłoszenia Dyrekcji

0. Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru w semestrze zimowym 2021/22: sesja podstawowa, sesja poprawkowa.

Terminy egzaminów z wykładów nie ujętych w powyższym harmonogramie ogłasza wykładowca.

1. Rejestracja na przedmioty

Harmonogram rejestracji w semestrze zimowym roku 2021/22

Zasady rejestracji na kursy e-learningowe organizowane we współpracy z Hasselt University
Uwaga: Rejestracja na kursy e-learningowe odbywa się na Formularzu B3, a wyrejestrowanie z kursu e-learningowego na Formularzu A3. Wyrejestrować się można do 5 listopada.

Zasady rejestracji na przedmioty (wersja poprawiona)
Uwaga:

  • studenci studiów licencjackich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, nie rejestrują się na ten przedmiot, tylko składają podanie na Formularzu B1 w terminie do końca I tury rejestracji (4 października) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty;
  • studenci studiów magisterskich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, rejestrują się na przedmiot w systemie USOS po uzyskaniu zgody wykładowcy (ustnej lub mailowej) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty;

Uwaga ZMIANY:

  • każdy student ma prawo raz w ciągu całych studiów (raz w ciągu studiów licencjackich i raz w ciągu studiów magisterskich) wypisać się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS w terminie do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 kwietnia (semestr letni); po wykorzystaniu tej opcji nie ma możliwości wypisania się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS – szczegóły w pkt. 5.1 Zasad rejestracji na przedmioty;
  • zgodnie z nowym regulaminem studiów ćwiczenia/laboratoria raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu – szczegóły w pkt. 4 Zasad rejestracji na przedmioty.

Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Informatyki
Studenci matematyki mogą się zapisywać na zajęciach w Instytucie Informatyki, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc (można to sprawdzić w systemie zapisów II), po założeniu konta w systemie zapisów II (pisząc email do zapisy@cs.uni.wroc.pl z kopią do dyrektora Otopa) i dopiero od 9 października.

Zapisy na lektoraty
Zapisy na lektoraty prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Informacje na temat zapisów dostępne są na stronie SPNJO. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków: matematyka (studia licencjackie), ISIM, studia magisterskie (matematyka, Data Science).

2. Wybór specjalności

Lista specjalności oraz opiekunowie specjalności

Zasady wyboru specjalności
Uwaga: Studenci studiów magisterskich obowiązani są zgłosić na Formularzu C wybór specjalności na początku pierwszego semestru studiów (przed zakończeniem ostatniej tury zapisów na zajęcia).

3. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych specjalności

Zasady realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym specjalności Matematyka nauczycielska)
Uwaga: Rozpoczęcie realizacji kształcenia nauczycielskiego wymaga zgłoszenia na Formularzu D.

Zasady realizacji oraz lista przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności Matematyka teoretyczna

Zasady realizacji przedmiotów z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych (specjalność Matematyka stosowana)

4. Informacja o przedmiotach na studiach licencjackich

Informacja o przedmiotach obowiązkowych oraz przedmiotach wspólnych dla wielu specjalności

5. Informacja o przedmiotach na studiach magisterskich

Przedmioty cykliczne polecane dla poszczególnych specjalności

Informacja o przypisaniu do poszczególnych specjalności przedmiotów, które nie mają charakteru przedmiotów cyklicznych, znajduje się w planie zajęć (w komentarzach przy przedmiotach).

6. Formularze

Formularz A1 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów licencjackich.
Termin: 30 listopada.

Formularz A2 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów magisterskich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów magisterskich.
Termin: 30 listopada.

Formularz A3 – Podanie o wypisanie z kursu e-learningowego prowadzonego we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie wyrejestrowanie w systemie Hasselt University.
Termin: 5 listopada.

Formularz B1 – Podanie o wpisanie na przedmiot bez spełnionych wymogów wstępnych
Termin: zakończenie I tury zapisów, tzn. 4 października godz. 15:40.

Formularz B2 – Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
Termin: określa i ogłasza wykładowca przedmiotu rozszerzonego.

Formularz B3 – Podanie o wpisanie na kurs e-learningowy prowadzony we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie zgłoszenie w systemie Hasselt University.
Termin: 6 października.

Formularz C – Deklaracja wyboru specjalności na studiach magisterskich
Deklarację składają studenci pierwszego semestru studiów magisterskich.
Termin: zakończenie III tury zapisów, tzn. 21 października.

Formularz D – Deklaracja realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Deklarację składają studenci rozpoczynający w kolejnym semestrze kształcenie nauczycielskie (przede wszystkim studenci pierwszego semestru studiów licencjackich).
Termin: 31 grudnia.

Formularz E – Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej
Termin: niezwłocznie po dokonaniu wyboru promotora i tematyki pracy.

7. Akty prawne dotyczące studentów

Regulamin studiów
Program studiów I stopnia na kierunku matematyka
Program studiów II stopnia na kierunku matematyka
Minimalne warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Warunki wymagane na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka
Wytyczne dla prac dyplomowych
Lektoraty
Wychowanie fizyczne