Granty

ncn
Nr Kod Tytuł Wykonawcy Realizacja
1 2016/23/B/ST1/00454 Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE - własności teoretyczne
prof. dr hab. M. Bogdan
2017-2020
2 2016/23/D/ST1/01097 Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich
dr A. Kwiatkowska
2017-2020
3 2016/23/N/HS4/02106 Jak zmienia się długość życia? Detekcja zmian trendu w modelach śmiertelności
mgr M. Krawiec
2017-2020
4 2016/21/D/ST1/03010 Procesy Levy'ego i zwarte grupy kwantowe – przykłady, własności, klasyfikacje
dr hab. Anna Wysoczańska-Kula
2017-2020
5 2015/19/D/ST1/01182 Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego
dr Irmina Czarna
2016-2019
6 2015/19/B/ST1/01151 Teoria modeli i dynamika topologiczna
dr hab. Krzysztof Krupiński
2016-2019
7 2015/19/B/ST1/01152 Nierówności korelacyjne dla procesów punktowych
prof. dr hab. Ryszard Szekli
2016-2019
8 2015/19/B/ST1/01150 Algebra różnicowa i kohomologie grup
dr hab. Piotr Kowalski
2016-2019
9 2015/19/B/ST1/01149 Dyskretna analiza harmoniczna
dr Mariusz Mirek
2016-2019
10 2015/19/D/ST1/01174 Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju
dr Jan Dobrowolski
2016-2018

Strony