Granty

ncn
Nr Kod Tytuł Wykonawcy Realizacja
1 N 201 543038 Grupy permutacji i półgrupy transformacji

prof.dr hab. Andrzej Kisielewicz - kierownik grantu, wyk. dr M. Grech

2010-2013
2 N 201 418839 Nielokalne oddziaływanie w nieliniowych równaniach ewolucyjnych

prof. G. Karch - kierownik grantu, wyk. prof. P. Biler, dr A. Raczyński, dr R. Stańczy, mgr D. Pilarczyk, mgr R. Celiński

2010-2013
3 N 201 412639 Przestrzenie Hardy'ego związane z pewnymi półgrupami operatorów liniowych

prof. J. Dziubański, wyk. mgr M. Preisner (PROMOTORSKI)

2010-2012
4 N 201 412539 Bayesowskie wersje regresji logicznej w zastosowaniu do lokalizacji współdziałających genów

prof. M. Bogdan - kierownik grantu, wyk. mgr M. Malina (PROMOTORSKI)

2010-2012
5 N 201 525638 Problemy dywident i ruiny dla jedno- i wielowymiarowych procesów Levy'ego

prof. dr hab. Zbigniew Palmowski - kierownik grantu, wyk. mgr I. Czarna (PROMOTORSKI)

2010-2011
6 N 201 545938 Sploty miar w nieprzemiennej probabilistyce

dr hab.Wojciech Młotkowski - kierownik grantu, wyk. mgr M. Hinz (PROMOTORSKI)

2010-2011
7 N 201 412239 Asymptotyki rozkładu funkcjonałów z procesu Gaussowskiego na odcinku o losowej długości

prof. K. Dębicki - kierownik grantu, wyk. mgr Marek Arendarczyk (PROMOTORSKI)

2010-2011
wewnętrzne
Nr Kod Tytuł Wykonawcy Realizacja
1 2283/W/2010 Analiza Harmoniczna i Systemy Ortogonalne. IV

prof. J. Dziubański

2010
2 2354/W/IM/2010 Pamiętniki Zygmunta Rewkowskiego

dr hab. W. Więsław

2010
3 2279/W/IM/2010 25-ta Letnia Konferencja z Topologii i jej Zastosowań

prof. G. Plebanek

2010

Strony