Granty

unijne
Nr Kod Tytuł Wykonawcy Realizacja
1 Powroty/2016-1/2 Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania
dr Barbara Jasiulis-Gołdyn
2016-2018
ncn
Nr Kod Tytuł Wykonawcy Realizacja
1 2014/14/E/ST1/00588 Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

prof. Dariusz Buraczewski - kierownik

2015-2020
2 2014/13/D/ST1/03491 Grupy definiowalne w ciałach z waluacją, definiowalny problem Knesera-Titsa oraz teorie metastabilne
dr Jakub Gismatullin – kierownik
2015-2018
3 2014/15/D/ST1/00405 Rachunki funkcyjne i ich zastosowania

dr inż. Błażej Wróbel - kierownik

2015-2018
4 2014/15/B/ST1/00060 Losowe iteracje, miary stacjonarne i jądra Poissona

prof. Ewa Damek - kierownik

2015-2018
5 2014/13/N/ST1/02521 Definiowalna dynamika topologiczna i ominimalność

G. Jagiella - kierownik

2015-2017
6 2014/12/S/ST1/00491 Staż podoktorski

dr Kamil Kosiński - kierownik

2014-2017
7 2013/11/B/ST1/03596 Metody teorii mnogości w topologii i teorii przestrzeni Banacha

prof. Grzegorz Plebanek - kierownik

2014-2017
8 2013/09/D/ST1/03698 Asymptotyki rozkładu supremum iterowanych procesów gaussowskich

dr Marek Arendarczyk - kierownik

2014-2016
9 2013/09/D/ST1/04316 Matematyczna analiza modeli formowania się kolonii bakteryjnych

dr Rafał Celiński - kierownik

2014-2016

Strony