Wykład prof. Harężlaka

Kategorie: 

W poniedziałek 23 stycznia o 15:15 w sali HS odbędzie się wykład profesora J. Harężlaka pt. 

New Spring 2017 statistical courses: Semiparametric Regression and Complex Data.

Profesor Harężlak opowie o programie zajęć, które będzie prowadził w naszym instytucie w semestrze letnim. Zajęcia te są szczególnie polecane osobom realizującym specjalność Analiza danych.

Przesunięcie terminu zgłaszania tematów prac dyplomowych

Kategorie: 

Termin, do którego można zgłaszać tematy prac dyplomowych został przesunięty na 13 stycznia 2017 r. Do tego dnia temat swojej pracy powinni zgłosić studenci planujący obronę pracy magisterskiej w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016/2017 (a tematy ich prac nie zostały jeszcze zgłoszone) oraz studenci planujący obronę pracy licencjackiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Tematy prac dyplomowych zgłaszamy w Sekretariacie Dydaktycznym (pok. 315). Zgłoszenie powinno być dokonane na nowym formularzu, dostępnym na stronie prac dyplomowych. Istotne jest, że na formularzu wymagany jest podpis promotora.

Sukcesy w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Kategorie: 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w 11. konkursie OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Wśród nich znajdują się cztery kierowane przez pracowników naszego Instytutu: prof. Marka Bożejkę, prof. Andrzeja Kisielewicza (OPUS), dr Annę Wysoczańską-Kulę (SONATA) i mgr. Daniela Hoffmanna (PRELUDIUM).

Wyniki konkursu (panel ST1)

Strony

Subskrybuj