Winter School in Abstract Analysis 2016

30/01/2016 08:00
06/02/2016 20:00
Hejnice

Organizatorzy:

  • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Instytut Matematyki Czeskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Matematyki Uniwersytetu Karola w Pradze,
  • Instytut Matematyki Węgierskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Matematyki Uniwersytetu Safarika w Koszycach.

Miejsce: Hejnice koło Liberca.

Kontakt: prof. David Chodounsky (Czeska Akademia Nauk), tel. 420222090715, e-mail: info@winterschool.eu.

Rok: 
2016