Rada Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 maja 2016 roku