Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresje uogólnionych statystyk porządkowych

Seminarium: 
Zastosowania Matematyki
Osoba referująca: 
Mariusz Bieniek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 23. Marzec 2017 - 12:20
Sala: 
606