Reprezentacje całkowe zmiennych losowych.

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 19. Kwiecień 2018 - 12:15
Sala: 
602
Opis: 
Zmienne losowe/obserwacje opisujemy zwykle przez ich dystrybuanty, rozkłady prawdopodobieństw, gęstości, funkcje charakterystyczne czy transformaty Laplace'a. W wykładzie zmienne losowe opisywane będą jako całki losowe względem procesów Levy'ego.