O wybranych algorytmach uczenia maszynowego

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Paweł Lorek (Uniwersytet Wrocławski)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 24. Maj 2018 - 12:15
Sala: 
602
Opis: 
Opowiem o wybranych zagadnieniach dotyczących uczenia maszynowego, wystąpienie będzie głównie bazowało na pracach dyplomowych studentów. Opowiem m.in. o podstawowych klasyfikatorach (naiwny Bayes, LDA, SVM), technikach redukcji wymiaru (PCA, tSNE), ukrytych modelach Markowa (algorytmie Viterbiego i filtrze Kalmana). Całość będzie zobrazowana szeregiem przykładów (głównie opracowanych przez studentów), w tym m.in. podejście "Bag-of-words" do klasyfikacji obrazów.

[Uwaga: Wystąpienie jest powtórką z seminarium Zastosowań Matematyki z 26 kwietnia.]