Yuriy Kryakin

Institute of Mathematics
University of Wroclaw
Plac Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw
email: kryakin@math.uni.wroc.pl

Materia³y do zajêæ dydaktycznych

Analiza 2 dla informatykow
 • Lista zadan 1
 • Lista zadan 2
 • Lista zadan 3
 • Lista zadan 4
 • Lista zadan 5
 • Lista zadan 6
 • Lista zadan 7
 • Lista zadan 8
 • Lista zadan 9
 • Lista zadan 10
 • Lista zadan 11
 • Lista zadan 12
 • Lista zadan 13
 • Wyklad 3 w pdf
 • Wyklad 4 w djvu
 • Wyklad 5 w djvu
 • Artykul Lax'a Change of Variables in Multiple Integrals
 • Wyklad Tao 1 w pdf
 • Wyklad Tao 2 w pdf
 • Wyklad Tao 3 w pdf
 • Wyklad Tao 4 w pdf
 • Wyklad Tao 5 w pdf
 • Wyklad Tao 6 w pdf
 • Wyklad Tao 7 w pdf
 • Wyklad Tao 8 w pdf
 • Wyklad Tao 9 w pdf
 • Wyklad Tao 10 w pdf
 • Wyklad FZ (Romanowski) w pdf
 • oceny AM2 2008
 • oceny AM2 2010
 • oceny AM2 2011
 • oceny AM2 2012
 • am2-2017.pdf
 • oceny AM2 2017

 • Kolokwium 1:  31.03.2017 II s. 140, 16.15 - 18.15
  Kolokwium 2:  05.05.2017, II s. 140, 16 - 18.30