12,13,16.05.2008: Spotkania Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Oddział Wrocławski PTM zaprasza na następujące uroczyste sesje i odczyty w Instytucie Matematycznym. 1. Poniedziałek 12 maja: prof. Jan Hartman (UJ), "Czego filozof może się nauczyć od matematyków" godz. 14:15, sala H. Steinhausa; po odczycie odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Stanisława Hartmana, ufundowanej przez władze miasta. 2. Wtorek 13 maja: Sesja z okazji 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego. W programie - odczyty kolegów Tadeusza Nadziei, Piotra Bilera i Grzegorza Karcha. godz. 17:15, sala H. Steinhausa 3. Piątek 16 maja: Sesja poświęcona prof. Janowi Mikusińskiemu. W programie- dr Krystyna Skó ik (IM PAN) "Prof. Jan Mikusiński - życie i praca" prof. Joseph Wloka (Universitat Kiel) "O matematyce Mikusińskiego" prof. Władysław Kierat (US Katowice) "O pewnych związkach miedzy teoria dystrybucji i rachunkiem operatorów" godz. 17:15, sala H. Steinhausa. Dostępne są plakaty: Odsłonięcie tablicy Hartmana, 12 V Sesja prof. A. Krzywickiego, 13 V Sesja prof. J. Mikusińskiego, 16 V