Prestiżowa publikacja Mateusza Staniaka

Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant Mateusz Staniak, wspólnie ze współpracownikami z Northeastern University i University of Michigan, opublikował artykuł w Nature Protocols na temat nowego oprogramowania do statystycznej analizy bardzo dużych zbiorów danych ze spektrometrii masowej.

Mateusz Staniak od dłuższego czasu współpracuje z zespołem profesor Olgi Vitek z Northeastern University nad kolejnymi aktualizacjami programu MSstats do statystycznej analizy danych ze spektrometrii masowej. Program ten jest powszechnie stosowany przez praktyków i firmy farmaceutyczne takie jak Pfizer czy Genetech do identyfikacji i ilościowej analizy aktywności protein w różnych procesach biologicznych. Do tej pory Mateusz wspólnie z tym zespołem opublikował trzy artykuły w Journal of Proteome Research, które jest wiodącym czasopismem w dziedzinie różnych aspektów analizy danych proteomicznych i metabolomicznych.

Najnowszy artykuł w Nature Protocols dotyczy nowej wersji MSstats, specjalnie zaadaptowanej do analizy wielkich zbiorów danych ze współczesnych eksperymentów biologicznych. Mateusz odgrywał wiodącą rolę przy zaplanowaniu architektury i implementacji tej nowej wersji oprogramowania.

Nature Protocols (200pt MNiSW, IF=15) to jeden z tzw. Nature Journals, do których należą między innymi Nature czy Nature Communications. Zaproszenie do publikacji w Nature Protocols ilustruje duże uznanie i praktyczną wartość oprogramowania tworzonego w grupie prof. Vitek, przy znacznym udziale Mateusza.