Roman Urban, "Historia lingwistyki matematycznej", Jan Chorowski, "Jak nauczyć komputer języka" - wykłady w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych

W sobotę 8 kwietnia o godzinie 14:30 w sali HS dr hab. Roman Urban (IM UWr) wygłosi wykład

Historia lingwistyki matematycznej.

Po jego zakończeniu dr Jan Chorowski (II UWr) wygłosi wykład

Jak nauczyć komputer języka.

Po wykładach odbędzie się ogłoszenie wyników XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.