Stypendium START dla Macieja Dołęgi

Doktor Maciej Dołęga został laureatem stypendium START, przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendium przyznawane jest dla wybitnych młodych uczonych do 30 lat, którzy posiadają już uznany dorobek naukowy.

Dr Dołęga zajmuje się asymptotyczną teorią reprezentacji, oraz algebraiczną i enumeratywną kombinatoryką. Doktorat, napisany pod opieką prof. Piotra Śniadego, obronił w 2013 roku. W latach 2013-2015 przebywał na posadzie postdoca na Uniwersytecie Paris 7. Aktualnie, w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizuje staż na Uniwersytecie Poznańskim.