Sukces Agnieszki Hejny

Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Hejna z naszego Instytutu otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha. Nagrodzona została jej rozprawa doktorska Harmonic analysis and Hardy spaces in the rational Dunkl setting, której promotorem był prof. Jacek Dziubański.