Wolna probabilistyka i zwiazki z logika wielowartosciowa Lukasiewicza oraz entropią Tsallisa

Seminarium: 
Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka
Osoba referująca: 
Marek Bożejko
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 14. Grudzień 2017 - 10:00
Sala: 
604
Opis: 
Celem odczytu są następujące sprawy:
1. Wolne niezależne projektory, przykłady w iloczynach wolnych grup i ich opis.
2. Elementy logiki Łukasiewicza.
3. q-Entropia Tsallisa.
4. Problemy.