Conformal field theory, vertex operator algebras and operator algebras.

Seminarium: 
Dyskretna analiza harmoniczna i niekomutatywna probabilistyka
Osoba referująca: 
Yasuyuki Kawahigashi (Tokyo Univ)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 12. Lipiec 2018 - 10:15
Sala: 
HS
Opis: 
We have two mathematical approaches to chiral conformal field theory. One is theory of vertex operator algebras and started with the Moonshine conjecture. The other is algebraic quantum field theory based on operator algebras. We will show how to relate the two theories directly for the first time.