Terminy

Link do systemu APD

Ważne terminy w roku akademickim 2020/2021

Egzaminy w lutym 2021 r.

 • 20.01.-3.02.2021 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2021 r.
 • 27.01.-3.02.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 9/2018 Rektora UWr z późn. zm.)

Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 4.02.2021 (czwartek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 9.02.2021 (wtorek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • 10.02.2021 (środa) - pisemny egzamin magisterski
 • 16.02.2021 (środa) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów
 • 16.02.2021 (wtorek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.
 • 17.02.2021 (środa) - pisemny egzamin licencjacki
 • 19.02.2021 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie

Egzaminy w czerwcu 2021 r.

 • 24.05.-14.06.2021 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w czerwcu 2021 r.
 • 7.06.-14.06.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 4 załącznika do Zarządzenia Nr 42/2021 Rektora UWr)

Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 14.06.2021 (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 18.06.2021 (piątek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • 22.06.2021 (wtorek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia dostępny tutaj)
 • 24.06.2021 (czwartek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów
 • 28.06.2021 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.
 • 29.06.2021 (wtorek) - pisemny egzamin licencjacki (9:00-13:20)
 • 30.06.2021 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9:00-11:00)
 • 2.07.2021 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie

Egzaminy we wzreśniu 2021 r.

 • 23.08.-8.09.2021 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski we wrześniu 2021 r.
 • 1.09.-8.09.2021 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 4 załącznika do Zarządzenia Nr 42/2021 Rektora UWr)

Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 8.09.2021 (środa) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 9.09.2021 (czwartek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • 13.09.2021 (poniedziałek) - termin składania w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Wraz z pracą student składa płytę CD (w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF), kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (formularz oświadczenia dostępny tutaj)
 • 13.09.2021 (poniedziałek) - pisemny egzamin magisterski
 • 14.09.2021 (wtorek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2020/2021 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.
 • 15.09.2021 (środa) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy
 • 16.09.2021 (czwartek) - ustne egzaminy magisterskie
 • 17.09.2021 (piątek) - pisemny egzamin licencjacki (egzamin wstępny na studia II stopnia), 9:00 - 13:20, sala HS