Terminy

Zapisy na egzaminy dyplomowe w lutym 2018 r.

Ostateczny termin zapisów upływa 22 stycznia 2018 r.
 

Osoby kończące studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite
magisterskie) proszone są o wypełnienie ogólnouniwersyteckiej ankiety, dostępnej tutaj.
 

Link do systemu APD
 

Ważne terminy w roku akademickim 2017/2018

Egzaminy w lutym 2018 r.
 

 • 8.01.2018 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2018 r.
 • 22.01.2018 (poniedziałek) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski w lutym 2018 r.
 • 26.01.-30.01.2018 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 30.01.2018 (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 2.02.2018 (piątek) - ostateczny termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • 5.02.2018 (poniedziałek) - termin składania przez studentów w dziekanacie prac dyplomowych wydrukowanych z systemu APD. Student składa wraz z pracą płytę CD w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF, kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej.
 • 5.02.2018 (poniedziałek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.
 • 7.02.2018 (środa) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu podpisanych ocen prac dyplomowych (recenzji), wydrukowanych z systemu APD. Dodatkowo promotor składa w dziekanacie raport podobieństwa (pierwsza strona dokumentu).
 • 8.02.2018 (czwartek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sala HS)
 • 9.02.2018 (piatek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sala EM)
 • 14.02.2018 (środa) - ustne egzaminy magisterskie
 •  

Osoby które nie zdały pisemnego egzaminu dyplomowego, mogą zwrócić się do dziekana o wyznaczenie II terminu (w sesji poprawkowej). W tym celu proszę skontaktować się z dziekanem bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu. Zdanie egzaminu licencjackiego w II terminie nie pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji lutowej na studia magisterskie.

Egzaminy w czerwcu 2018 r.
 

 • 21.05.2018 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2018 r.
 • 6-8.06.2018 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 8.06.2018 (piątek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 11.06.2018 (poniedziałek) - ostateczny termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • 13.06.2018 (środa) - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2018 r.
 • 15.06.2018 (piątek) - termin składania w dziekanacie prac magisterskich wydrukowanych z systemu APD. Student składa wraz z pracą płytę CD w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF, kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej.
 • 20.06.2018 (poniedziałek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2017/2018 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.
 • 25.06.2018 (poniedziałek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sale HS, WS)
 • 26.06.2018 (wtorek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu podpisanych ocen prac dyplomowych (recenzji), wydrukowanych z systemu APD. Dodatkowo promotor składa w dziekanacie raport podobieństwa (pierwsza strona dokumentu).
 • 26.06.2018 (wtorek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sale HS, WS, EM)
 • 29.06.2018 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie
 •  

Egzaminy we wrześniu 2018 r.
 

 • 20.08.2018 (poniedziałek) - otwarcie zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2018 r.
 • 3-5.09.2018 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD informacji o pracy dyplomowej (zgodnie z par. 1 p. 3 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr)

  Aby system APD został dla Państwa otwarty proszę o podanie (poprzez e-mail) tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 5.09.2018 (środa) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi
 • 7.09.2018 (piątek) - ostateczny termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD
 • termin zostanie podany później - koniec zapisów na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2017 r.
 • 11.09.2018 (poniedziałek) - ostateczny termin (dla osób kończących studia) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.
 • 12.09.2018 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00, sale HS, WS)
 • 13.09.2018 (czwartek) - termin składania w dziekanacie prac magisterskich wydrukowanych z systemu APD. Student składa wraz z pracą płytę CD w papierowej kopercie z pracą zapisaną w formacie PDF, kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej oraz podpisane oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej.
 • termin zostanie podany później - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20, sale HS, WS)
 • 24.09.2018 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu podpisanych ocen prac dyplomowych (recenzji), wydrukowanych z systemu APD. Dodatkowo promotor składa w dziekanacie raport podobieństwa (pierwsza strona dokumentu).
 • 26.09.2018 (środa) - ustne egzaminy magisterskie