Koronawirus

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie wchodź do budynku, jeśli:

 • Masz objawy choroby zakaźnej.
 • Jesteś objęty/a kwarantanną lub izolacją.
 • Mieszkasz z osobą objętą kwarantanną lub izolacją.
 • Czekasz na wynik testu na obecność wirusa SARS-Cov-2.
 • Pomiar temperatury ciała wskaże powyżej 37,5 stopnia.
 • Nie przychodzisz w celach dydaktycznych, administracyjnych lub naukowych, np. uczestniczyć w zajęciach, kolokwiach, egzaminach lub konsultacjach.

Podczas pobytu w budynku:

 • Zasłaniaj usta i nos przez cały okres pobytu.
 • Utrzymuj odległość 1,5m od innych osób.
 • Dezynfekuj dłonie przy wejściu do budynku i do sal dydaktycznych.
 • Nie chodź na zajęcia w grupach, do których nie jesteś aktualnie zapisana/y.
 • Nie korzystaj z windy, chyba że musisz ze względów zdrowotnych.
 • Nie korzystaj z rzeczy innych osób (w tym przyborów do pisania).
 • Ograniczaj, w miarę możliwości, przemieszczanie się po budynku. Nie wchodź na piętra jeśli nie masz tam zajęć lub umówionego spotkania z pracownikiem.
 • Stosuj się do wywieszonych instrukcji oraz poleceń pracowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 w Instytucie Matematycznym

Wytyczne dla prowadzących zajęcia w Instytucie Matematycznym w okresie pandemii


GENERAL SANITARY REGULATIONS

Do not enter the building if:

 • You have symptoms of a contagious disease.
 • You are subject to a quarantine or an isolation order.
 • You share an apartment with a person who is subject to a quarantine or an isolation order.
 • You are awaiting the result of a SARS-Cov-2 test.
 • Your body temperature exceeds 37,5°C.
 • Your entrance is for a purpose other than studies, research or related administrative.

While in the building:

 • Cover your mouth and nose for the entire stay.
 • Keep a distance of minimum 1,5m from others.
 • Disinfect your hands each time you enter the building or classrooms.
 • Only attend classes you are registered to.
 • Do not use the elevator, unless you have to for disability reasons.
 • Do not touch other people's belongings (e.g. other people's pens or books).
 • Limit your presence in the building to the necessary minimum. Stay on the floor where your classes or meeting are held.
 • Obey the posted instructions and any other possible instructions from the employees.

General sanitary regulations and procedure for the case of infection or suspected infection with SARS-Cov-2


Zasady działania Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 w ziązku z COVID-19

Studenckie ABC w czasie pandemii