Koronawirus

Przebywając w budynkach Wydziału Matematyki i Informatyki stosuj się do poniższych zasad:

 • Osłaniaj nos i usta.
 • Utrzymuj odległość 1,5m od innych osób.
 • Ograniczaj poruszanie się po budynku do niezbędnego minimum.
 • Nie używaj windy.
 • Dezynfekuj dłonie przy wejściu do budynku i przed każdym wejściem do sali dydaktycznej.
 • Korzystaj wyłącznie z własnych przyborów do pisania, laptopów itp.
 • Stosuj się do instrukcji umieszczonych na drzwiach pomieszczeń oraz w innych widocznych miejscach.

Guidelines for students and guests of the Faculty of Mathematics and Computer Science:

 • Cover your mouth and nose.
 • Keep your distance of 1.5m from other people.
 • Avoid moving around the building as much as possible.
 • Do not use elevators.
 • Sanitise your hands when entering the building and on entering classrooms/labs.
 • Use your own pens, laptops etc.
 • Adhere to the guidelines placed on doors and in other common spaces inside the building.

Zasady działania Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 w ziązku z COVID-19

Studenckie ABC w czasie pandemii