"Boskie podwojenie" - wykład w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych

W sobotę 27 maja o godz. 10:15 w sali HS Remigiusz Rogala (IM UWr) wygłosi wykład pt.

Boskie podwojenie.

Po wykładzie o godz. 11:30 odbędzie się finał Dolnośląskich Meczów Matematycznych w kategorii LO.