Egzamin magisterski – zmiana godziny

Informujemy, że egzamin magisterski w dniu 30 czerwca (wtorek) został przesunięty na godzinę 10:00.