Juwenalia na UWr

Przypominamy, że na wniosek Samorządu Studentów UWr JM Rektor przeniósł dzień rektorski związany z Juwenaliami na 2 czerwca. W związku z tym 12 maja jest normalnym dniem zajęć.