Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Santander Bank Polska organizują kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału wszystkich naszych studentów, których prace otrzymały (lub otrzymają) ocenę bardzo dobrą.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • na najlepszą pracę licencjacką (lub inżynierską) z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.

W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Bieżąca edycja dotyczy prac obronionych w okresie od 16.09.2018 do 15.09.2019, rozpocznie się 16.09.2019 i zakończy Finałem Konkursu, który odbędzie się w październiku (dokładna data zostanie podana przed 15 września).

Udział w Studenta w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:

  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę studentom, pracownikom naszego Wydziału oraz przedstawicielom Sponsora, podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie nagrodzona, była opublikowana na stronie konkursu,
  • autorzy pięciu najlepszych prac licencjackich/inżynierskich (z każdego Instytutu), będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu (jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik).

W związku z tym prosimy, by wszyscy Studenci, którzy otrzymali (lub otrzymają) za prace dyplomowe obronione we wzmiankowanym okresie ocenę bardzo dobrą, i zarazem chcą i mogą wziąć udział w konkursie, podpisali stosowne oświadczenie i dostarczyli je do Dziekanatu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019.

Zachęcamy, by osoby zainteresowane podpisywały te oświadczenia jak najszybciej (można to połączyć z załatwianiem różnych formalności po obronie). Jeżeli pojawią się okoliczności, które sprawią, że dana osoba nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie, będzie można oświadczenie wycofać (do 15 września 2019).

Regulamin konkursu

Wyniki ubiegłorocznej edycji