Konkurs na projekt koszulki instytutowej

Koszulka

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na projekt koszulki instytutowej.

Warunki konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny koszulki typu T-shirt.
  2. Projekt powinien promować Instytut wśród uczniów i studentów.
  3. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić kilka projektów.
  4. Projekt w wersji elektronicznej powinien zostać nadesłany do dnia

16 listopada 2015 r. na adres Jan.Kraszewski@math.uni.wroc.pl.

Zwycięzcę konkursu wyłoni jury. Otrzyma on nagrodę główną w wysokości 500 zł. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej, podobnie jak możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień, przy czym ogólna pula nagród nie przekroczy 1000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca listopada 2015 r.