Konkurs na stypendium dla doktoranta

W ramach projektu „Algebra różnicowa i kohomologie grup” ogłoszony został konkurs na stypendium dla doktoranta (1750 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy). Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu dr hab. Piotrem Kowalskim (pkowa@math.uni.wroc.pl).
  • Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
  • Projekt: "Algebra różnicowa i kohomologie grup" (NCN, OPUS)
  • Termin składania ofert: 17. lipca 2016, 23:59
  • Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1750 zł miesięcznie przez 36 miesięcy.
  • Wymagania: Stypendium przewidziane jest dla doktoranta matematyki.
  • Opis zadań: Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego "Algebra różnicowa i kohomologie grup". Celem jest napisanie pracy opisującej związki pomiędzy teorią modeli ciał różnicowych oraz teorią kohomologii schematów grupowych.

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys naukowy zawierający opis dorobku naukowego, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, wyjazdach zagranicznych i udziale w konferencjach/szkołach naukowych;
  • List motywacyjny;
  • Pisemna deklaracja o posiadaniu tytułu magistra lub kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • Praca magisterska

Kryterium oceny kandydatów. Wyboru stypendysty dokona komisja w składzie: dr hab. Piotr Kowalski (kierownik projektu, przewodniczący komisji), prof. dr hab. Ludomir Newelski, dr hab. Krzysztof Krupiński na podstawie Regulaminu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie do dnia 17 lipca 2016 roku na adres e-mail: pkowa@math.uni.wroc.pl wymienionych powyżej dokumentów bądź przesłanie ich na adres: Piotr Kowalski, Instytut Matematyczny, Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.