Korekty zapisów na zajęcia

Zakończyła się elektroniczna rejestracja na zajęcia. W uzasadnionych przypadkach można jeszcze wnioskować o zapisanie na zajęcia bądź wypisanie z zajęć oraz o zmianę grupy, składając stosowne podanie na załączony formularzu.

Podania są przyjmowane w sekretariacie dydaktycznym w pok. 315 do 22 marca.